top of page
פס

פעילויות פנאי

  • מספר המקומות בכל פעילות מוגבל.

  • ההשתתפות בפעילויות הפנאי הינה לנרשמים.ות מראש בלבד.

  • ההשתתפות בפעילויות הפנאי הינה על אחריות המשתתפים.ות בלבד, ואין למדריכי.ות הפעילות ומארגני.ות הכנס אחריות.

bottom of page