top of page
פס
backgroud.png

פעילויות פנאי
ב
ק ר ו ב

  • מספר המקומות בכל פעילות מוגבל.

  • ההשתתפות בפעילויות הפנאי הינה לנרשמים.ות מראש בלבד.

  • ההשתתפות בפעילויות הפנאי הינה על אחריות המשתתפים.ות בלבד, ואין למדריכי.ות הפעילות ומארגני.ות הכנס אחריות.

bottom of page